เรื่องเล่าเร้าพลัง...ฮา...ฮา...ยามภัยมาอย่าเครียด

                              โดย...กุหลาบม่วง

เรื่องที่ 1*** อาตมาคงฉันไม่หมด   

               วันนี้อากาศดี ตรงกับวันพระ ครูนฤมลและเพื่อนครู นำอาหารไปถวายพระสงฆ์ที่วัดน้อยนพคุณ

           ครูนฤมล......... กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์

           พระอาจารย์.......เจริญพรเถอะโยม

           ครูนฤมล...........พระอาจารย์ขา วันนี้ครูขอถวายภัตตาคารพระอาจารย์ค่ะ

           พระอาจารย์.......อาตมาคงฉันไม่หมด   ถวายทั้งภัตตาคาร แค่ภัตตาหารเพลยังฉันไม่หมดเลย

           ครูนฤมล........... ?????

          

 

เรื่องที่ 2***   โรงเรียนนี้มีสายศิลป์.....หรือเปล่า

               เดือนเมษายน  โรงเรียนจะปิดเทอม ที่โรงเรียนจะมีเฉพาะครูเวรอยู่ดูแล    วันนี้ก็เป็นเวรของครูวารีรัตน์   และก็เห็นพระสงฆ์เดินเข้ามาในโรงเรียน

               ครูวารีรัตน์....ท่านมีอะไรให้ครูช่วยหรือค่ะ

               พระสงฆ์.......ขอโทษเถอะนะ โรงเรียนนี้มีสายศิลป์.....หรือเปล่า

               ครูวารีรัตน์....โรงเรียนนี้ไม่มีสายสิญจ์หลอกค่ะ แต่ถ้าท่านต้องการเดี๋ยวจะไปเอาที่วัดให้นะค่ะ

               พระสงฆ์( ยิ้ม ).......คุณครู อาตมาจะเอาเด็กมาฝากเรียนชั้น ม. 4 สายศิลป์ ไม่ได้มาขอสายสิญจ์

               ครูวารีรัตน์....?????

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet