เรื่องฮา...ฮา...ของเพื่อนร่วมงาน โดย...กุหลาบม่วง

เรื่อง...ย่าแต๋ม...หาอะไร ?
 
           ครู แต๋ม มีหลานที่น่ารัก ชื่อน้องขวัญ ซึ่งเหมือนแก้วตาดวงใจของครูแต๋ม ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมี น้องขวัญมาอยู่ใกล้และจะถามเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เสมอ วันนี้ก็เช่นกัน ครูแต๋มจะเขียนรายงาน น้องขวัญเดินเข้ามาหา แล้วถามว่า
           น้องขวัญ...ย่าแต๋มหาอะไร
           ครูแต๋ม...ไม่ตอบ ยังคงหาของอยู่
           น้องขวัญ...ย่าแต๋ม หาอะไร หาอะไร
           ครูแต๋ม...ก็ไม่ตอบ ยังคงหาอยู่ แต่ด้วยกลัวหลานรักจะโกรธ จึงเอาสิ่งของที่คาบไว้ในปากออก เพื่อตอบคำถามน้องขวัญ
           ครูแต๋ม... อ้อ...ย่าหาแว่นตาเจอแล้ว คาบไว้นี้เอง
           น้องขวัญ...??????
เรื่อง ฮา...ฮา...ของเพื่อนร่วมงาน ( ตอนที่ 4 ) โดย...กุหลาบม่วง
 

เรื่อง......สวดหมดแผ่น...เลยนะ

         โรงเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงนำคณะกรรมการกลุ่มวิชาการไปร่วมกันวางแผนการจัดทำหลักสูตร ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง เมื่อทำงานเสร็จ                   
          รองดา....มาถึงฉะเฉิงเทราต้องไปไหว้หลวงพ่อโสธร
          ครูยุทธ...ดีครับ ครูทุกคนอยากไป
 
         เมื่อไปถึงวัด ทุกคนก็เข้าไปในโบสถ เพื่อนมัสการหลวงพ่อโสธร โดยอ่านบทสวดคาถาบูชาอย่างตั้งใจเพื่อความเป็นสิริมงคล

         ครูยุทธ...ห้วเราะ...กระซิบเบาๆบอกครูเจี๊ยบที่นั่งข้างๆ ว่า พี่เจี๊ยบผมสวดคาถาบูชาหมดทั้งแผ่น...เลยนะ มารู้อีกทีตอนที่ว่าสวดชื่อคนสร้างตรงมีคำว่า ถวาย 
      
            ครูเจี๊ยบ...???????


Comment

Comment:

Tweet